Voicefulness

Voicefulness är en kombination av mindfulness, röstteknik och körsång. Formen är allt ifrån en workshop på 1,5 h till längre utbildningar.

Voicefulness stärker samarbetet samt ökar kreativiteten och effektiviteten i en grupp. För individen är effekterna förbättrad stresshantering, ökat fokus och tydligare kommunikation.

Körsång på företag

I företagets egen kör sjunger chefer och anställda med samma förutsättningar. Det är socialt stärkande, ger energi, stärker immunförsvaret och ökar kreativiteten. Körsång på företag kan vara allt ifrån en workshop till eget luciatåg, några övningar inför vårfesten eller en permanent kör som övar 16 gånger per termin. Kören kan också vara företagets ansikte utåt i offentliga sammanhang.

Röstcoaching och presentationsteknik

Att kunna göra en övertygande muntlig presentation blir allt viktigare på dagens arbetsplatser. En välklingande, tydlig och nyansrik röst gör att budskapet verkligen går fram, och ger trygghet både till publiken och den som talar.