Röstcoaching och presentationsteknik

Att kunna göra en övertygande muntlig presentation blir allt viktigare på dagens arbetsplatser. En välklingande, tydlig och nyansrik röst gör att budskapet verkligen går fram, och ger trygghet både till publiken och den som talar.

Jag erbjuder professionell röstträning som stärker din röst och ger dig trygghet att tala inför projektgruppen, styrelsen eller den stora publiken.

När hjälper röstträning?

Mina kunder svarar så här:

  • När vi har telefonmöten. En tydlig röst gör att man undviker missförstånd.
  • När jag håller föredrag. Både för att höras bra och för att understryka mitt budskap med rätt tonläge. Ger mer uppmärksamma åhörare som tar till sig det jag säger.
  • Genom att det ger mig bättre kroppskontakt och ett inre lugn i situationer där jag tidigare var nervös.
  • Jag får mer pondus.
  • Jag blir inte trött i halsen av heldagar när jag håller utbildningar.

 

Metoder: Jag arbetar med flera olika metoder beroende på kundens behov, bl a Autonom röstteknik (läs mer nedan).

Den här övningen är dock alltid med: Hissen – röstövning för elasticitet

 

Förberedande presentationsteknik – det man gör INNAN man ställer sig upp och talar:

Att vara mentalt och fysiskt förberedd när man ska göra en muntlig presentation gör stor skillnad för hur åhörarna tar emot budskapet. Att vara trygg i sitt kroppsspråk, sin röst och sitt mentala fokus gör att energin kan läggas på att nå ut till publiken.

Vi går igenom övningar hämtade från mental träning, teater- och röstteknik samt mindfulness.

En checklista med sju punkter gör det enkelt att hamna i flow, det tillstånd där man är fullt närvarande och fokuserad.

Lotta Nordqvist, projektledare Länsförsäkringar AB
Karin är mycket lugn, positiv och lyckas locka fram mer hos mig än vad jag trodde att jag kunde ge. Dessutom har jag gått ifrån sånglektionerna med en höjd energinivå och ett behagligt lugn tack vare Karins förmåga att kombinera sång med mindfulness.  

 

Vad är autonom röstteknik?

Vi föds med rätt användning av rösten, se bara hur barn använder sin röst. Tyvärr får vi lätt spänningar och hämningar när vi blir äldre. I det undermedvetna minns kroppen vad som är rätt, därför jobbar man i autonom röstteknik med affekter; känslor och uttryck som främjar röstfunktionen. Man jobbar också mycket med kroppen och hållningen, via gester och ”den utgivande attityden” (ena foten lite framför den andra med tyngdpunkten lite framåt för att få svikt och därmed kraft).

Rösten är oskiljaktig från helheten människan. Därför talar man sällan om enskilda tekniska detaljer som t ex andning eller klang, utan försöker alltid ha både-och i tanken. Kortfattat handlar det om att använda mer av höger hjärnhalva, som sköter intuition, kreativitet mm. Vänster hjärnhalva med sitt logiska tänkande får vara mindre dominant under övningarna. Målet är att få balans i hjärnan.

Framför allt är autonom röstteknik lätt att ta till sig, rolig att göra och ger omedelbart resultat. Dessutom är övningarna lätta att komma ihåg.

Lyssnande - öppnar halsen, får ner andningen i kroppen

 

Exempel på affekter:

Lyssnande – sänker struphuvudet, förbereder kroppen för sjungandet/talandet genom att sänka och hålla andningen, svalget öppnas, spänner av käke och tunga. Effekt: Rösten landar i kroppen och du får fokus och lugn.
Glädje – aktiverar muskler som sänker struphuvudet, ger en utgivande sångställning, öppnar resonansutrymmen i munhåla och svalg. Effekt:ger rösten energi och klang.
Ömhet – ger avspända läppar, mjuk artikulation, ger fyllig, rund och bärkraftig klang, öppnar svalget. Effekt:Gör rösten lugn och trygg.
Svikt och utrop – befrämjar samspel mellan andning, struphuvudsfunktion och resonansutrymmen. Bra för artikulation och finmotorik. Tränar andningen. Effekt: Ger styrka och entusiasm till ditt tal.

 

Vill du fördjupa och bredda dina kunskaper?

Jag samarbetar med erfarna företag specialiserade på retorik och presentationsteknik. Kontakta mig för mer information om mina skräddarsydda coachingpaket! Röstcoaching kan även ingå som en del av Voicefulness.