Voicefulness

Voicefulness är en kombination av mindfulness, röstteknik och körsång. Formen är allt ifrån en workshop på 1,5 h till längre utbildningar.

Voicefulness stärker samarbetet samt ökar kreativiteten och effektiviteten i en grupp. För individen är effekterna förbättrad stresshantering, ökat fokus och tydligare kommunikation.

Målet är att deltagarna får med sig mindfulness- och röstövningar som de kan praktisera i sin vardag. Genom körsången utmanas deltagarna att gå utanför sin komfortzon och tänka nytt.

Voicefulness i ledarskapet

I ledningsgrupper och andra grupper på under 15 deltagare, utgår körsången. Istället utvidgas rösttekniken med förberedande presentationsteknik. Mindfulnessträningen specialiseras mot de specifika förutsättningar som gäller för chefer och ledare. Voicefulness är underkonsult till Mindfulnesscenter som utvecklat utbildningen Mindfulness i ledarskapet.

Det finns också möjlighet att fördjupa sig i någon av delarna:

 
 
Vi är underkonsult till Mindfulnesscenter som utvecklat utbildningen Mindfulness på arbetsplatsen. Forskning visar att företag som integrerar mindfulness i sin verksamhet når högre resultat och har medarbetare som är mer fokuserade och mindre stresskänsliga. Vi gör en förundersökning som möjliggör att ge en skräddarsydd utbildning efter varje företags specifika behov. 
 
Vi ger röstcoachning i grupp eller enskilt för dem som känner att deras röst inte fungerar optimalt. Vi samarbetar även med välrenommerade företag inom presentationsteknik och retorik. Mer om röstcoaching och presentationsteknik.  
I företagets egen kör sjunger chefer och anställda med samma förutsättningar. Det är socialt stärkande, ger energi, stärker immunförsvaret och ökar kreativiteten. Körsång på företaget kan vara allt ifrån en workshop till eget luciatåg, några övningar inför vårfesten eller en permanent kör som övar 16 gånger per termin. Kören kan också vara företagets ansikte utåt i offentliga sammanhang. Läs mer om körsång på företag 
 
 

Exempel på företag och organisationer som använt sig av Voicefulness:

LO, SEB, Försvarsmakten, Trafikverket, AstraZeneca

 

HR-ansvarig Företag i banksektorn
En fantastiskt rolig och matnyttig aktivitet! Något för både kropp och knopp.

 

Vad är autonom röstteknik?

Vi föds med rätt användning av rösten, men får spänningar och hämningar när vi blir äldre. I det undermedvetna minns kroppen vad som är rätt, därför jobbar man med affekter, känslor och uttryck som främjar röstfunktionen. Man jobbar också mycket med hållningen, via gester och ”den utgivande attityden” (ena foten lite framför den andra med tyngdpunkten lite framåt för att få svikt).

Rösten är oskiljaktlig från helheten människan. Därför talar man sällan om enskilda tekniska detaljer som t ex andning eller klang, utan försöker alltid ha både-och i tanken.

Exempel på affekter:

Lyssnande – sänker struphuvudet, förbereder kroppen för sjungandet genom att sänka och hålla andningen, svalget öppnas, spänner av käke och tunga
Glädje – aktiverar muskler som sänker struphuvudet, ger en utgivande sångställning, öppnar resonansutrymmen i munhåla och svalg
Ömhet – ger avspända läppar, mjuk artikulation, ger fyllig, rund och bärkraftig klang, öppnar svalget
Svikt och utrop – befrämjar samspel mellan andning, struphuvudsfunktion och resonansutrymmen. Bra för artikulation och finmotorik. Tränar andningen.

Voicefulness bygger på autonom röstteknik.